V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena 6 týdnů a to od 3. 7. do 7. 7. 2017 a dále pak od 17. 7. 2017 do 18. 8. 2017 (v té době se bude provádět v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí budovy a výměna linolea na chodbách). Pro důležité případy zajistí ředitelka pro přihlášené děti náhradní provoz v MŠ Šamotka v termínu od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017. Provoz mateřské školy bude pouze pro přihlášené děti.

Školné na měsíc červenec a srpen je stanoveno ve výši 20,- Kč za jeden den docházky do MŠ a bude se vybírat společně s částkou za stravování v měsíci červnu v hotovosti (stejně tak školné a stravné za docházku do MŠ Šamotka), nejpozději do 16. 6. 2017.

Neberte kyberšikanu na lehkou váhu!

Informace o prevenci kyberšikany naleznete na  stránkách:

www.kybersikana.eu

www.kybersikana.cz

www.traxart.cz

Z fotogalerie

Partneři

Děkujeme paní Gayerové za křídy pro děti.

Děkujeme panu Klognerovi za čistící prostředky.

Děkujeme firmě VALEO AUTOKLIMATIZACE, a.s. za krásnou pergolu.

Děkujeme Městu Rakovník za finanční  příspěvek na projekt “Pohádky nás sbližují aneb divadlo je hra”.

Děkujeme Městu Rakovník za rekonstrukci fasády a firmě P&G za finanční prostředky.

Projekt  Šablony pro MŠ Rakovník reg. číslo projektu CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0003984 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.