Po dobu rekonstrukce fasády dbejte prosím o svoji bezpečnost a o bezpečnost svých dětí.

Děkujeme

Neberte kyberšikanu na lehkou váhu!

Informace o prevenci kyberšikany naleznete na  stránkách:

www.kybersikana.eu

www.kybersikana.cz

www.traxart.cz

Z fotogalerie

Partneři

Děkujeme panu a paní Ryjáčkovým za sponzorský dar.

Děkujeme panu Klognerovi za čistící prostředky.

Děkujeme firmě VALEO AUTOKLIMATIZACE, a.s. za krásnou pergolu.

Děkujeme Městu Rakovník za finanční  příspěvek na projekt “Pohádky nás sbližují aneb divadlo je hra”.

Děkujeme Městu Rakovník za rekonstrukci fasády a firmě P&G za finanční prostředky.