Třída B na výletě – Křivoklát
Pohádka “Zvířátka a odpadky”
Pohádka “O řepě” třída A
Třída B – Informační centrum Křivoklát
Rabasova galerie – třída B
Soutěž o podzimního draka
Návštěva DDM – třída B
Třída B na návštěvě  gymnázia
Čertovská knihovna
Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční nadílka v MŠ
Ptáčci v MŠ
Cvičení a hry ve třídě C
Roubenka – Eliščiny pohádky