Charakteristika školy

Budova

Budova 1. mateřské školy v Rakovníku je umístěna v jednoposchoďové budově situované v centru města vedle gymnázia, sousedí s loutkářským spolkem Před branou nedaleko Husova náměstí. V přízemí se nacházejí šatny, jedna třída, kuchyně, sklad, jídelna a hygienické zařízení. V patře jsou dvě třídy, dětská pracovna, sborovna, ředitelna, kabinet a hygienická zařízení. U budovy je rozsáhlá zahrada, kterou obklopují starobylé městské hradby. V současné době je kapacita 1. mateřské školy 72 míst. Děti jsou rozděleny do 3 tříd po 24 dětech (v přízemí třída „Jablíčko“, v 1. patře třída „Hvězdička „ a Kytička“).

Personál

O děti se stará 7 pedagogických pracovnic (včetně ředitelky). O pořádek se starají 2 provozní pracovnice, o zdravou a pestrou stravu vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

Více

Budova mateřské školy je v dobrém technickém stavu a je účelně zařízena. Škola má novou fasádu, střechu a na zahradě školy je nová pergola. Byly provedeny nákladné rekonstrukce vytápění, hygienického zařízení, kuchyně a elektroinstalace. Byly opraveny podlahy a jsou nově zrekonstruována všechna sociální zařízení. Nábytek i koberce ve všech třídách byly vyměněny, aby  vše vyhovovalo potřebám dětí. Také hračky a pomůcky se průběžně vyměňují a doplňují. Děti tak mají skvělé podmínky pro rozvoj her, které jsou nejdůležitější a nejpřirozenější činností v mateřské škole. V žádné třídě nechybí hudební nástroj. Ve škole je dostatek materiálu na výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost kdykoliv kreslit, malovat, modelovat, stříhat, pracovat s keramickou hlínou.

Historie

Naše škola školička stará je jak babička.  Přestože tak stará je, mladý duch v ní kraluje.
1. mateřská škola v Rakovníku je nejstarší mateřská škola ve městě i v celém okrese. Její vznik spadá až do poloviny 19. století, kdy byla v Rakovníku zřízena první opatrovna. Po desítky let se tato opatrovna, později mateřská škola, stěhovala z místa na místo, protože neměla vlastní budovu. Získala ji až v roce 1913, kdy pro ni město Rakovník zakoupilo Mayerův dům č. p. 188. Velkou zásluhu na tom měla městská rada a tehdejší starosta Ing. Karel Schleyder. Správkyní školy se stala PhDr. Kamila Spalová, odborná učitelka měšťanské školy dívčí. Správu mateřské školy vykonávali po mnoho let řídící učitelé obecné nebo měšťanské školy (Albín Franěk, Františka Zusková, Albertina Dietrichová, Marie Zikmundová, Karel Novák a Josef Koubek). Samotné ředitelství mateřské školy bylo ustaveno až 1. 7. 1946, kdy byla jmenována řídící učitelkou paní Marie Spalová a později ředitelkou. Dalšími ředitelkami byly Otilie Krátká, Anna Brodská, Františka Hoblinková, Jiřina Novotná, Mgr. Marta Tichá. Od srpna 2012 zajišťuje činnost školy Dana Kubařová.
V roce 2018  jsme oslavili 105 let, kdy dostala mateřská škola vlastní budovu  “Mayerův dům” do užívání.
Mateřská škola prošla dlouholetým, často obtížným vývojem. Dvakrát byla ze své vlastní budovy vystěhována. V letech 1920-1929 patřila budova obchodní škole a v letech 1942-1945 ji obsadila německá mládež. Pro ni byl dům nákladně zrekonstruován (parkety, šatny, umývárny, nový nábytek). Od samého počátku byly dětem vyhrazeny v budově pouze dvě, výjimečně tři místnosti. Jinak se mateřská škola dělila o budovu s různými institucemi a spolky, např. s městskou knihovnou, státní policií, okresní péčí o mládež. Teprve od 15. 9. 1947 patří celá budova jen a jen mateřské škole.

Současnost

V současné době je kapacita 1. mateřské školy 72 míst. Děti jsou rozděleny do 3 tříd po 24 dětech (v přízemí třída „Jablíčko“, v 1. patře třída „Hvězdička „ a Kytička“). O děti se stará 7 pedagogických pracovnic (včetně ředitelky). O pořádek se starají 2 provozní pracovnice, o zdravou a pestrou stravu vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

V roce 2013 si mateřská škola ke svému 100. výročí pořídila interaktivní tabuli, která se stala u dětí a učitelek velmi oblíbeným prostředkem k získávání poznatků, rozvíjení schopností a dovedností, k zábavným a tvořivým činnostem, promítání pohádek a prohlížení společných fotografií. Škola má krásnou a rozlehlou zahradu, kterou obklopují starobylé městské hradby. Veřejnosti je tento krásný kout přírody skryt. Znají ho většinou jen absolventi mateřské školy a jejich blízcí. Zahrada byla v posledních letech zrekonstruována. Byly zde vysazeny nové stromy a keře, udělány úpravy terénu, byl zakoupen herní komplex „hrad s tunelem“, „houpadla“, nízkopodlažní kolotoč a dřevěné domečky se zahradním nábytkem, trampolínou, byla zbudována dráha pro koloběžky a tříkolky, pískoviště. Byla zbudována pergola k zastřešení pískoviště. Zahrada byla a je upravována tak, aby zde mohly děti pobývat co nejdéle a v jakémkoliv ročním období. V zimě zde děti bobují, stavějí sněhuláky, koulují se, v letních měsících jim k osvěžení slouží sprcha a fontánka. Děti zde mají možnost spontánního pohybu, relaxace, tvořivých činností, k poznávacím činnostem a využití činností polytechnické výchovy. Nejkrásnější je zahrada na jaře, když se zazelená tráva, stromy, rozkvetou keře a květiny.

Rozpočet

Přehled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 a střednědobý výhled na rok 2021-2022.

Aktualizace střednědobébo výhledu 2019 – 2020

Střednědobý výhled 2021, 2022

Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2020

Koncepce školky

Chceme být moderní mateřskou školou rodinného typu, kde se děti, personál a rodiče budou cítit spokojeně a pohodově, kde bude o děti kvalitně a profesionálně postaráno, kde jim bude nabízeno dostatek podnětů pro rozvoj celé osobnosti dítěte. Chceme dobře připravit děti podle jejich individuálních možností a schopností pro vstup do základní školy a do života. Chceme být vstřícní připomínkám rodičů, zřizovatele i široké veřejnosti. Zaměřujeme se na tvořivou dramatiku.

Naši zaměstnanci

Dana Kubařová

ředitelka

Andrea Klementovičová

vedoucí učitelka

Bc. Gabriela Kobsová

učitelka

Nikola Jarošová

učitelka

Blanka Hájková

učitelka

Bohuslava Vondříčková

učitelka

Dagmar Holopírková

uklízečka

Halyna Hurkovska

školnice

Naděžda Jindrová

kuchařka

Dana Viktorová

kuchařka